WIE ZIJN WE?

WIE ZIJN WE?

KruisPunt is sinds 2019 een aparte organisatie binnen VZW Zonnebloem. Deze VZW stelde financiële middelen ter beschikking om de opstart van dit ondersteuningsproject mogelijk te maken en biedt, vanuit het eigen patrimonium, vijf tijdelijke woongelegenheden aan. Onze gasten kunnen tegen een betaalbare dagvergoeding gebruik maken van dit aanbod voor een traject van zes maanden. Het project KruisPunt wordt gedragen door een team vrijwilligers.

STUURGROEP

Bezielde, enthousiaste vrijwilligers zetten hun schouders onder

de uitbouw van KruisPunt.

De stuurgroep komt maandelijks samen

om het reilen en zeilen van de

organisatie te behartigen.

Hun takenpakket omvat o.a. info verschaffen, het project profileren, netwerken zoeken, vragen beantwoorden, inrichten en opvolgen van de woningen,...

WERKGROEP BUDDYWERKING

REKENINGNUMMER

Een équipe van stuurgroepleden en vrijwilligers is permanent ter beschikking

voor de coaching van de buddy’s.


De werkgroep rekruteert buddy’s, houdt intakegesprekken met de kandidaat-gasten, matcht gast en buddy, organiseert vormingen en intervisiemomenten voor de buddy’s, biedt coaching aan. De werkgroep streeft naar zorg op maat voor de gasten en de buddy’s.

Wij zijn een niet-gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie.
Jouw financiële steun is welkom op


het rekeningnummer van KruisPunt

BE76 9733 6245 6395

zonder aftrek van belastingen


het rekeningnummer van Welzijnsschakels

BE35 7755 9400 0537

met mogelijkheid van aftrek van belastingen vanaf €40 en met vermelding: 19045 KruisPunt Kortrijk.

CONTACT & LOCATIE

KruisPunt beschikt over een eigen patrimonium bestaande uit drie kleine gerenoveerde huisjes en een studio in Kortrijk.

De woningen zijn volledig ingericht en instapklaar.

In elke woongelegenheid wordt slechts één gast ondergebracht.