Buddy voor de mens na detentie

 

Waarom een buddy voor de mens na detentie?

Op het cruciale moment van de vrijlating maakt het een duidelijk verschil wanneer je als mens keuzes maakt vanuit een gedragenheid dan wanneer je er alleen voor staat. De draad terug opnemen na een gevangenisstraf is niet vanzelfsprekend. De banden met familie en vrienden zijn immers vaak verbroken. Elke mens verdient een tweede, een derde kans! Iedereen verdient iemand die in hem/haar gelooft en naast hem/haar staat.  


De buddywerking van KruisPunt geeft re-integratie een échte slaagkans. Tijdens het wekelijks contact tussen buddy en gast kan hulp geboden worden bij kleine praktische of administratieve zaken, wordt samen gezocht naar antwoorden op vlak van verschillende levensdomeinen, wordt mee op pad gegaan naar diensten/instanties. De buddy biedt ondersteuning bij het uitbouwen van een nieuwe vriendenkring en het herstellen van de band met familie/vrienden. De belangeloze inzet van de buddy versterkt de eigenwaarde van de gast en geeft zin aan zijn leven.

 

Ben jij de buddy voor ons project? 

 • Ben je open van geest om de mens na zijn vrijlating een nieuwe kans te geven?
 • Heb je een luisterend oor? Ben je communicatief?
 • Ben je geduldig en tolerant? Geef je niet snel op?
 • Boeit het je om samen met de gast te zoeken naar antwoorden op diverse levensdomeinen?
 • Wil je helpen bouwen aan een verdraagzame leefwereld?

 

Wat vragen we?

 • Wekelijks 2 à 3 uur van je tijd vrijmaken voor een contactmoment in de woning van de gast
 • Een engagement voor de duur van een traject buddy/gast van zes maanden
 • Een open respectvolle houding met ondersteuning op maat waarbij de gast zijn autonomie behoudt.
 • Openstaan om te reflecteren over jezelf en je functioneren
 • Bereid zijn om vorming en intervisie te volgen in groep
 • Woonachtig zijn in de regio Kortrijk of Oostende.

 

Wat bieden we aan?

 • Een match op maat tussen het aanbod van de buddy en de noden van de gast
 • Samenwerking met een enthousiast team van vrijwilligers
 • Permanente bereikbaarheid en ondersteuning door de vrijwillige coach van de werkgroep buddywerking
 • Vorming over relevante thema’s
 • Intervisiegesprekken met de andere buddy’s waarbij ervaringen gedeeld worden en coaching aangereikt wordt
 • Verzekering
 • Een verrijkende en grensverleggende levenservaring

 

Ben je geïnteresseerd om als buddy in ons project te stappen? Krijg je graag meer informatie? Neem dan contact op met buddywerkingkruispunt@gmail.com