Kandidaat Gast

Interesse?

Heb je interesse in dit project en wil jij je aanmelden als kandidaat gast dan krijgen wij graag een motivatiebrief van jou.

We helpen je graag op weg door enkele vragen te stellen waardoor we je beter leren kennen.  

 • Stel jezelf voor: leeftijd, opleiding, burgerlijke stand…
 • Beschrijf jouw huidige situatie i.v.m. je strafuitvoering vb.: voorarrest fase / vervroegd vrijkomen met voorwaarden (welke?)/datum begin en einde straf.
 • Vertel ons waarom je beroep doet op KruisPunt
 • Hoe verliep je leven voor je detentie? Gezinsleven, relaties, schoolverleden, werk of dagbesteding…
 • Kan je na je detentie terug naar je vroegere werkgever of dagbesteding, naar je familie, naar je relatie?
 • Vertel over wat je wil aanpakken of anders wil aanpakken in je leven na detentie en welke ondersteuning/hulp je daarbij nodig hebt?
 • Kan je je financiële situatie toelichten. Heb je een uitkering? Zicht op werk bij vrijlating?
 • Wat kan je nog meer vertellen over wat je belangrijk vindt om je situatie te begrijpen?
 • Wat zijn je interesses?

Je mag ook hulp vragen hierbij. Wij stellen het op prijs om de motivatiebrief in overleg te maken met PSD of JWW met wie je wellicht ook dit project wil bespreekbaar maken in functie van je reclasseringsproces. Je kan het ook vragen aan een vertrouwenspersoon.


Voorwaarden:

 • Bereid zijn om, binnen het traject van 6 maanden, te zorgen voor een definitieve huisvesting bij voorkeur in de regio van de tijdelijke verblijfplaats van KruisPunt (Kortrijk of Oostende).
 • Beschikken over de nodige financiële middelen om de dagvergoeding voor het huis in bruikleen te betalen.
 • Bereid zijn om wekelijks contact te hebben met de buddy, die samen met jou zoekt naar mogelijkheden voor huisvesting, werk en sociale integratie.
 • Akkoord zijn met het uitwisselen van informatie met PSD en andere betrokken instanties waarvan je vooraf op de hoogte gebracht wordt.


Hoe aanmelden?

Stuur je motivatiebrief per mail naar buddywerkingkruispunt@gmail.com of naar het volgende adres:
Marc Dhondt, Marktstraat 9, 8510 Marke


Instapprocedure
Jouw motivatiebrief wordt op de stuurgroep van KruisPunt besproken. Hierna volgt een intakegesprek waarbij je de motivatiebrief verder kan toelichten en waarbij ook het project verder wordt voorgesteld en de contracten ter kennismaking worden doorgenomen. Na het intakegesprek wordt er beslist of je al dan niet in aanmerking komt om in ons project te stappen. We houden je hiervan op de hoogte en zullen met discretie je informatie behandelen. Bij de besluitvorming maken wij de overweging of we zorg op maat kunnen aanbieden.