een project dat ingaat op de noden van mensen na detentie,

deuren opent naar re-integratie voor medemensen die vaak vergeten worden. 

KruisPunt, 

Voor de mens in detentie, voor wie einde straf in het nabije vooruitzicht is, is het geen evidentie om aan de voorwaarden voor vervroegde vrijlating te voldoen. Voor hen die einde straf gaan, is de voorbereiding op en begeleiding naar re-integratie vaak ontoereikend.    

Binnen de muren van de gevangenis zoeken naar huisvesting en werk is moeilijk. Beloftes worden, eenmaal buiten de muren, vaak niet nagekomen en zo belandt men op straat of in het foute milieu.
De meeste gedetineerden zien de dag van -al dan niet vervroegde- vrijlating tegemoet . De vrijheid lonkt maar ook onzekerheid en angst zijn bij deze reëel, zeker wanneer familiebanden en vriendschappen weggevallen zijn.

Een ondersteunend en dragend netwerk, na vrijlating, verhoogt de kans op een succesvolle re-integratie.


KruisPunt biedt die ondersteuning! Deze vrijwilligersorganisatie helpt de noden en drempels overbruggen. Naast de inzet van een buddy stelt KruisPunt een tijdelijke woning ter beschikking gedurende zes maanden. De onbezoldigde en onvoorwaardelijke inzet van de vrijwillige buddy wordt door deze kwetsbare groep mensen bijzonder gewaardeerd. De vrijwilliger heeft overigens niet alle antwoorden op zak. Hij zoekt samen met de gast naar een manier om de concrete noden en hulpvragen in te vullen.

Verbindend op weg gaan met iemand na detentie, die we ‘gast’ noemen, vanuit respect en gelijkwaardigheid, kan een verruimende en verdiepende ervaring zijn voor zowel de gast als voor de buddy.
Elke mens heeft recht op een waardig, duurzaam en kwaliteitsvol leven! Toch!

DE KLEINE GOEDHEID


‘De kleine Goedheid is de goedheid van de nederige mens, die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt.  Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken bescheiden zonder triomf. Ze ontsnapt aan elke ideologie.  Ze valt buiten elk systeem, elke religie, elke sociale organisatie.  Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig.  Het zijn gewone mensen, ‘zwakke geesten’, die haar verdienen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad.  Ondanks alle verschrikkingen die mensen hebben teweeggebracht, houdt deze arme goedheid stand,  Ze is misschien wel ‘gek’ – een dwaze goedheid, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens.  Ondanks haar onmacht bepaalt ze het wezen van de mens.  Ze is mooi en onmachtig, als de morgendauw.  Wat een frisheid in al die wanhoop!’

- E. Levinas -